De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Pagina-navigatie:

Hoogvliegers vliegen minder: naar een CO2-neutrale wetenschap

Voor de coronacrisis vlogen wetenschappers de hele wereld over voor congressen, maar is dat eigenlijk wel nodig? De Jonge Akademie maakte de balans op.

Terwijl wetenschappers zich steeds vaker uitspreken over het klimaat, wordt er tegelijkertijd meer dan ooit gevlogen voor congressen, onderzoek op locatie en fellowships. Een duurzame wetenschap lijkt hierdoor ver weg. Het vlieggedrag van academici wordt in toenemende mate als problematisch ervaren. De Jonge Akademie onderzocht hoe groot het probleem nu werkelijk is, welke maatregelen Nederlandse universiteiten nemen om de uitstoot door vliegen te beperken en hoe effectief die zijn.

Rapport

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport Flying high but flying less (in het Engels met Nederlandse samenvatting). De belangrijkste conclusies:

  • Vliegen heeft een grote invloed op de totale CO2-uitstoot van Nederlandse universiteiten.
  • Universiteiten investeren nog te weinig in het terugdringen van de uitstoot door vliegen.
  • Het beleid dat universiteiten voeren om de uitstoot door vliegen terug te dringen is versnipperd, krachteloos en ineffectief.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vier aanbevelingen gedaan voor universiteiten en financiers:

  • Investeer in beleid en alternatieven voor vliegen
  • Stimuleer cultuurverandering
  • Werk samen
  • Maak maatregelen dwingender

 De bevindingen en aanbevelingen zijn inzichtelijk gemaakt door middel van illustraties en infographics. 

Webinar

Ook organiseerde De Jonge Akademie op 13 november 2020 het webinar ‘Minder vliegen in de wetenschap - Op naar een CO2-neutraal academisch klimaat’. Experts op het gebied van klimaat en virtueel werken, en verschillende wetenschappers gingen in op de vraag: Hoe komen we tot een meer CO2-neutraal academisch klimaat? Bekijk dit webinar terug.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Projecten
  3. Projecten

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken