De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Pagina-navigatie:

Een slimmer academisch jaar

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.

De Jonge Akademie constateert dat studenten en docenten in Nederland het onderwijsjaar vaak als extreem lang ervaren. Voor wetenschappers betekent dit dat al hun kerntaken gedurende bijna het hele jaar tegelijkertijd hun aandacht vragen, wat leidt tot inefficiëntie en een verdere verzwaring van de reeds torenhoge werkdruk. Voor studenten biedt het academische jaar aan veel Nederlandse universiteiten tussen september en juli geen enkel rustpunt. Dit zorgt voor vermoeidheid en stress, en ontneemt studenten bovendien ruimte voor reflectie en verbreding.

Uit een vergelijking met zes gerenommeerde universiteiten uit het Europese buitenland, die qua prestaties en breedte vergelijkbaar zijn met de Nederlandse universiteiten, blijkt dat het Nederlandse academisch jaar inderdaad uitzonderlijk lang is: Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden meer per jaar aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit de steekproef.

Op basis van onze analyse van het academisch jaar in binnen- en buitenland identificeren we een aantal best practices en doen we vijf aanbevelingen voor een slimmer academisch jaar in Nederland. We adviseren (1) de onderwijskalender flexibel aan te passen aan de behoeften van verschillende disciplines, (2) het aantal onderwijsweken en (3) het aantal toetsweken te reduceren, (4) onderwijsvrije periodes streng te bewaken en (5) onderwijsvormen te diversifiëren en autonomie van studenten te stimuleren.

Download de publicatieKruimelpad:
  1. Home
  2. Projecten
  3. Projecten

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken