De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Het academisch jaar is te lang en te vol

6 september 2021

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.

Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden per jaar meer aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit een internationale steekproef. Zo blijkt uit het rapport ‘Een slimmer academisch jaar’ dat De Jonge Akademie vandaag uitbrengt. Het academisch jaar kent tussen september en juli bovendien nauwelijks rustmomenten. Onderzoek en andere kerntaken komen zo in het gedrang en studenten en docenten ervaren een zeer hoge werkdruk.

Het rapport betoogt dat de optimale lengte en indeling van het academisch jaar sterk verschilt tussen disciplines en domeinen: voor bijvoorbeeld geneeskunde kan de optimale jaarindeling anders zijn dan voor rechten of Nederlands.

De Jonge Akademie adviseert

  1. De onderwijskalender flexibel aan te passen aan de behoeften van verschillende disciplines.
  2. Het aantal onderwijsweken te reduceren.
  3. Het aantal toetsweken te reduceren.
  4. Onderwijsvrije periodes streng te bewaken.
  5. Onderwijsvormen te diversifiëren en autonomie van studenten te stimuleren.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken